Een duurzame toekomst voor West-Papoea

De Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP) levert sinds 1995 haar bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de Papoea’s op het eiland West-Papoea. De stichting gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Daarbij ligt de focus op de fundamenten van ontwikkeling: gezondheid, educatie, water en sanitatie, biodiversiteit en cultuur. Daarnaast heeft de SDSP een scherp oog voor gebiedsontwikkeling.

Voor de nieuwe campagne betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen leverde het team van Pr360 een vierzijdige informatieve folder, gericht op het bedrijfsleven, kennisinstellingen en politici.

Zie ook: http://www.sdsp.nl

MVO, PAPOEA'S, SDSP, WEST-PAPOEA